Nakon prve posjete liječniku, obično oko 7 tjedana trudnoće (ili tri tjedna nakon izostanka menstruacije), te nekon definiranja je li Vaša trudnoća niskorizična ili visokorizična, liječnik i Vaš antenatalni tim tim će odrediti ritaim daljnjih pregleda u trudnoći.

Ukoliko se radi o niskorizičnoj trudnoći, imati ćete klasičnu anenatalnu skrb koja se nakon incijalnog pregleda sastoji od pregleda oko 11-12 tjedana pa nakon toga jednom mjesečno, obično do navršenih 35 tjedana trudnoće. Nakon toga kreće se s nešto češćom dinamikom pregleda u trudnoći i slijedi pregled s 36, 37, 38, 39 i pregled na dan termina odnosno s navršenih 40 tjedana trudnoće.

Imajte na umu da dan termina nije dan na koji “morate roditi” i da pravo “prenošenje” počinje tek s navršenih 42 tjedna odnosno dva tjedna nakon očekivanog dana poroda. U tom periodu, u većini rodilišta imati ćete češće preglede, najvjerojatnije svaka dva dana; osim pregleda biti ćete gledani i ultrazvukom te će se snimati otkucaji srca vašeg djeteta metodom koja se zove kardiotokografija ili popularno CTG .  Kad dosegnete 10 dana nakon termina u većini se slučajeva preporuča indukcija pooroda, odnosno naša intervencija kojom izazivamo porođaj. Posljednji pregledi u trudnoći, poglavito nakon 36 tjedana, preporučaju se svakako u ustanovi u kojoj ćete roditi.

Na pregledu s 11-12 tjedana te između 18 i 22 tjedna imeti ćete dva važna pregleda ultrazvukom. Neki ih nazivaju “mini anomaly” i “anomaly scan”. Na njima se detaljno pregledava vaše djete u cilju otkrivanja anomalija, prati njegov ili njezin rast i razvoj te promatra fetalno ponašanje ali i markeri, odnosno morfološke karakteristike koje nisu malformacije ali upućuju na potrebu daljnjih testiranja u cilju sigurnije i točnije dijagnostike nekih stanja.

Kasnije tijekom trudnoće ultrazvučni se pregledi čine ukoliko postoji indikacija. U većini slučajeva imati ćete pregled u trećem tromjesečju, nakon 30 tjedana u cijlu određivanja stope rasta vašeg nerođenog djeteta. Na tom se pregledu također promatra anatomija vašeg djeteta i njegovo ponašanje.

Što se nalaza krvi tiče, u svakoj se trudnoći nakon nalaza incijalne posjete liječniku i krvnih pretraga opisanih na prvom pregledu, planira učiniti test opterećenja glukozom u cilju dijagnostike šećerne bolesi u trudnoći. Ta se pretraga radi obično oko 24 tjedna. Pred sam kraj trudnoće, obično s 36 tjedana provjerava se ponovno krvna slika kako bi se prepoznala slabokrvnost odnosno anemija te moglo intervenirati preparatima željeza i popraviti stanje prije samog poroda. S 36 tjedana obično se provjerava i urin putem analize urinokulture a uzima se i bris rodnice i međice za prisutsvo - kolonizaciju beta hemolitičkog streptokoka, bakterije koju ne treba liječiti ako se ona otkrije ali treba provesti prevenciju antibioticima u porodu.

Također, tijekom trudnoće određivati će se ponovno prisutnost antitijela u krvi ovisno o samoj krvnoj grupi.
Ako vaša trudnoća bude klasificirana kao visokorizična, dinamiku pregleda i pretraga određivati će antenatalni tim ovisno o potrebama i indikacijama.